مذهب مردم مشهد

بیشتر مردم شهر مشهد، مسلمان و شیعهٔ دوازده امامی هستند. این سوژه به‌واسطهٔ وجود حرم علی بن موسی الرضا در این شهر نیز تشدید شده‌است. بااین‌حال، اقلیت‌های دینی دیگری نیز در مشهد هستی داشته یا دارند.

در مشهد محله‌ای به نام «محلهٔ جدید» هستی دارد که مجتمع مسکونی یهودیان در مشهد بود. این محله منازل بزرگ و استوار با دیوارهای بلند داشت و خانه‌ها از داخل با یکدیگر مرتبط بود. کمتری یهودی مشهد که بینش و کیاست اقتصادی داشتند با توسعهٔ عمرانی مشهد به خیابان‌های جنت و جم (پاسداران کنونی)قیمت ارزان تور مشهد  نقل‌مکان کردند و عده‌ای هم به اسرائیل مهاجرت کردند.[۶۵]

مهاجران ارمنی از اواخر قرن نوزدهم م و در زمان حکومت قاجاریان از مرز باجگیران و درگز وارد این استان شدند و سپس در شهرهای مشهد، قوچان، نیشابور، شیروان، سبزوار، بجنورد و درگز ماندن گزیدند. بعدها بازرگانان ارمنی از مناطق دیگر ایران مثل آذربایجان و اصفهان نیز به این استان نقل‌مکان کردند و به کارهای بازرگانی و صنعتی مشغول شدند. اکثر کارخانه‌های ارامنه کارخانه‌های تصفیهٔ پنبه، تولید الکل صنعتی و پزشکی، قیرسازی و نخ‌ریسی بودند. مطابق برخی منابع، در ۱۹۶۵، ۵۱ خانوار ارمنی در مشهد اقامت داشته‌اند و مطابق احصاء ۱۹۶۶، ۳۲۰ ارمنی در مشهد و ۵۲۱ ارمنی در همه ایالت خراسان ساکن بوده‌اند. در ۱۹۱۳، ارمنیان مشهد مدرسهٔ هایکازیان را — که در واقع شعبه‌ای از مدرسه هایکازیان طهران بود — تأسیس کردند. در ۱۹۴۱، کلیسای مسروپ مقدس، که نزد اهالی به «کلیسای حضرت مریم» نیز معروف است، احداث شد. مردمان ارمنی شهر مشهد حائز گورستان ویژهٔ خود بوده‌اند که سال تأسیس آن به ۱۹۴۴ بازمی‌گردد. در این قبرستان نمازخانه‌ای هم هستی داشت. غیر از سنگ قبرهای متعلق به ارمنیان، در قسمت خاصی متعلق به قطعه‌ای به ۳۲ سرباز لهستانی که در سررسید جنگ جهانی دوم در محلی تقریبا قوچان کشته شده‌بودند برگزیدن یافته‌بود.بها تور مشهد  مجلس فرهنگی ـ ورزشی آرارات نیز از ۱۹۸۳ در این شهر شعبه‌ای برپایی کرده‌است که تاکنون به فعالیت‌های فرهنگی ورزشی خویش پیوسته می‌دهد.[۶۶]

در مشهد اقلیتی از بهاییان نیز هستند، اما به‌دلیل نبود آمار رسمی تعداد آنان مشخص نیست. در سنه ۱۳۴۵، در اوایل صدارت امیرعباس هویدا، ایران به ۲۴ «قسمت امری» بخش می‌شد.[یادداشت ۵] هر تقدیر امری حائز مرکزی بود که محفل آن به «محفل روحانی مرکز تقدیر امری» موسوم بود و خراسان به مرکزیت مشهد یگانه از آن قسمت‌های امری بود. در سال ۱۳۴۹ تعداد مراکز تقدیر امری ایران به ۶۷ مرکز رسید و در «نقشهٔ پنج ساله»، که به اواخر دوران سلطنت پهلوی تعلق دارد، باید تعداد محافل محلی ایران به ۱۱۰۰ محفل می‌رسید.